مطالب توسط modir

تعریف مشخصات و تاریخچه SMC & BMC

تعریف مشخصات و تاریخچه SMC & BMC مواد کامپوزیت از شاخه ترموست ها هستند که شامل یک فاز تقویت کننده از جنس الیاف شیشه ،کربن و یا دیگر الیاف میباشد. در فاز ماتریس شامل یک رزین ترموست ( پلی است غیر اشباع ، اپوکسی، ونیل استر) افزودنی های Low shrink & Low profile ، فیلر، […]

مقاومت در مقابل خوردگی

مقاومت در مقابل خوردگی و (اکسیداسیون) زنگ زدگی مقاومت در مقابل خوردگی در تابلو های کامپوزیتی در محیطهای اسیدی و قلیائی ، اوره ، کودهای شیمیائی ، فضوالت حیوانی ، نمک و آب دریا ، بارانهای اسیدی ، مواد نفتی و آلی ، اسید هیدرو کلرید ریک و سولفوریک و فرمیک تا 21% و اسید […]

کنتورهای دیجیتالی

کنتورهای دیجیتالی استفاده از کنتورهای دیجیتالی در محیط های خارجی نیاز به محافظ جهت سالم بودن و طول عمر کنتور ضروری به نظر می رسد که با استفاده از بدنه تابلوبرق کامپوزیتی می توان به این مهم دست یافت . سود و مزایای منحصربفرد با بدنه تابلو های برق کامپوزیتی : سهولت در نصب و […]

مقاومت در مقابل شعله آتش

مقاومت در مقابل شعله آتش در حالت عادی با توجه به اینکه ترموست ها و به خصوص SMC & BMC بر پایه رزین های پلی استر تهیه می شوند در مقابل آتش آسیب پذیر خواهند بود( کامپوزیت پلی کربنات ) که البته با کمک مواد افزودنی (Additives) و به طور خاص مواد خود اطفاء (Fire […]

تفاوت تابلوهای برق فلزی با تابلوهای برق کامپوزیتی

تفاوت تابلوهای برق مقایسه مشخصات تابلوهای برق فلزی با تابلوهای برق کامپوزیتی جهت مقایسه تابلوهای برقی فلزی و کامپوزیت از مقایسه شاخص های زیر کمک گرفته شده که تا حدودی وجوه ممیز این تابلوها را روشن می نماید . لازم به ذکر است دلیل مقایسه بین تابلوهای فلزی و کامپوزیت بدلیل رایج بودن استفاده زیاد […]