تعریف مشخصات و تاریخچه SMC & BMC

مواد کامپوزیت از شاخه ترموست ها هستند که شامل یک فاز تقویت کننده از جنس الیاف شیشه ،کربن و یا دیگر الیاف میباشد. در فاز ماتریس شامل یک رزین ترموست ( پلی است غیر اشباع ، اپوکسی، ونیل استر) افزودنی های Low shrink & Low profile ، فیلر، رنگ و سایر افزودنی ها می باشد.ِ

مهمترین تفاوت بین این دو ماده در این است که در SMC مواد به صورت ورقه ای(شبیه لواشک) تولید می شود و جهت قطعاتی که نیاز به استحکام مکانیکی بالاتری دارند استفاده می شود ولی برای قطعات کوچک و با پیچیدگی بالا بوسیله تزریق بهتر می توان این گونه قطعات را تولید کرد، و به همین دلیل مواد  BMC  که طول الیاف آنها کوچکتر می باشد بسیار مناسب تر هستند.

با توجه به خواص ذاتي مواد. BMC و SMC ، طول عمر مفيد اين تابلوهـا در بـدترين شـرايط جـوي و بـا رطوبـت بالا ، بیشتر از 40 سال مي باشد و پس از آن با انجام تعميرات مختصر و حتي اعمال رنگ آميزي مـي تـوان از تـابلوی موجود براي يك دوره ي ديگر استفاده نمود.

 

مقاومت در مقابل خوردگی و (اکسیداسیون) زنگ زدگی

مقاومت در مقابل خوردگی در تابلو های کامپوزیتی در محیطهای اسیدی و قلیائی ، اوره ، کودهای شیمیائی ، فضوالت حیوانی ، نمک و آب دریا ، بارانهای اسیدی ، مواد نفتی و آلی ، اسید هیدرو کلرید ریک و سولفوریک و فرمیک تا 21% و اسید اسیتیک و مواد شوینده والکل و تترا کلراید کربن و … بسیار بالا اما در تابلو های فلزی بسیار پایین است . بدیهی است که استفاده از پوشش های رنگی می تواند تا حدودی این نقطه ضعف را در تابلوهای فلزی بپوشاند اما پوشش های رنگی بر اساس نوع پوشش مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی خواهد بود و در اولین خراش ایجاد شده، تابلو را عملا مستعد خوردگی و زنگ زدگی خواهد نمود.

تابلو های کامپوزیتی بر خالف تابلو های فلزی در مقابل ( اکسیداسیون)زنگ زدگی مقاومند و می توان تا سالهای متمادی بدون هیچ نگهداری خاصی مورد بهره برداری قرار گیرند.

کنتورهای دیجیتالی

استفاده از کنتورهای دیجیتالی در محیط های خارجی نیاز به محافظ جهت سالم بودن و طول عمر کنتور ضروری به نظر می رسد که با استفاده از بدنه تابلوبرق کامپوزیتی می توان به این مهم دست یافت .

سود و مزایای منحصربفرد با بدنه تابلو های برق کامپوزیتی :

سهولت در نصب و اجرا از قبیل سوراخ کاری و برش کاری

سالم ماندن قطعات داخل تابلو به دلیل استفاده از فوم های درزگیر که مانع از رسیدن ذرات معلق محیط به پلاتین ها می شود.

به دلیل عایق بودن بدنه نیاز به ارت زمین نیست و خطر برق گرفتگی کلا از بین می رود .

خاصیت ضدخورندگی در محیطهای قلیایی و بازی و پایــداری دربرابر اشعه ماورا بنفش خورشید.

به علت عدم زنگ زدگی مناسب برای مناطق با رطوبت بالا .

به دلیل رنگ آمیزی با رنگ پلی ارتان زیبایی و تنوع رنگ جلوه خاصی بوجود آورده است .

راحتی در کار ، سود متقابل در فروش ، ویژه بودن در اجراء ، امنیت دراستفاده ، حفظ سرمایه ملی

استفاده از کنتورهای دیجیتالی درمحیط های خارجی نیاز به محافظ، جهت سالم بودن و طول عمر کنتور ضروری به نظر می رسد که با استفاده از تابلوبرق کامپوزیتی می توان به این مهم دست یافت.

مقاومت در مقابل شعله آتش

در حالت عادی با توجه به اینکه ترموست ها و به خصوص SMC & BMC بر پایه رزین های پلی استر تهیه می شوند در مقابل آتش آسیب پذیر خواهند بود( کامپوزیت پلی کربنات ) که البته با کمک مواد افزودنی (Additives) و به طور خاص مواد خود اطفاء (Fire retardant) تابلوهای کامپوزیت در مقابل شعله آتش مقاوم هستند.

با توجه به قابليتهاي بسيار زياد کامپوزيتهايي كه به روشهاي BMC و SMC توليد مـي شـوند ايـن مـواد بـه سرعت جاي خود را در صنايع الكتريكي باز كرده اند به گونه اي كـه در كشـورهاي پيشـرفته ي دنيـا هـم اينـك 40 درصد مـواد اوليـه ي BMC و SMC صـرف توليـد انـواع قطعـات الكتريكـي از جملـه بدنـه ي انـواع كليـد فيوزهـا و كليدهاي كمپكت، انواع كراس آرمهاي خطوط انتقال برق، انواع مقرههـاي اتكـايي، محفظـه ي چراغهـاي خيابـاني و پاركي، انواع رايزرها، انواع جعبه هاي ضد انفجار، انواع تابلوهاي برق و … مي شود.

به دليل دارا بودن تركيبات هيدروكسيد آلومينيوم در مواد اوليه، در صورت مجاورت با شـعله ي آتـش، تركيـب مذكور به عنوان خاموش كننده ي آتش عمل كرده و مانع گسترش آتش ميشود.

بـر خـلاف تابلوهـاي فلـزي ضـريب انتقـال حـرارت بدنـه ي تابلوهاي كامپوزيت بسيار پايين بوده و اجازه ي انتقال حرارت ناشي از تابش آفتاب به بدنه ي تابلو را به داخل آن نمي دهد.

تفاوت تابلوهای برق

مقایسه مشخصات تابلوهای برق فلزی با تابلوهای برق کامپوزیتی جهت مقایسه تابلوهای برقی فلزی و کامپوزیت از مقایسه شاخص های زیر کمک گرفته شده که تا حدودی وجوه ممیز این تابلوها را روشن می نماید .

لازم به ذکر است دلیل مقایسه بین تابلوهای فلزی و کامپوزیت بدلیل رایج بودن استفاده زیاد از تابلوهای فلزی در ایران بوده است .

اصوالً تابلو های کامپوزیتی با توجه به مقاومت الکتریکی کامپوزیتها تقریباً عایق الکتریکی بوده هدایت

الکتریکی در تابلو های کامپوزیتی تا1000 ولت ویا بیشتر بر اساس کاربری ممکن می باشد.

با توجه به جدول مشخصات الکتریکی پیوست مقاومت سطحی و حجمی و دیگر مشخصات آورده شده است

که به وضوح عدم قدرت رقابت فلزها با کامپوزیت های تروموست را به رخ می کشد.

واضح است که تابلو های فلزی هادی جریان الکتریسیته هستند.

عدم هدایت جریان الکتریکی در آنها است که بدون هیچ توضیحی می توان به نتایج آن در ایمنی و حفاظت در مقابل برق گرفتگی اشاره کرد. لازم به ذکر است بخش اعظمی از برق گرفتگی ها ناشی از اتصال یکی از فازها با بدنه می باشد.